Новоушицька районна державна адміністрація Хмельницької області
English          Русский


Карта сайта
Адміністратор сайта


Керівник апарату районної державної адміністрації

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 30 червня 2010 року №296/10-р на посаду керівника апарату Новоушицької районної державної адміністрації Хмельницької було призначено Костюченка Віктора Вікторовича.

 

ПОВНОВАЖЕННЯ І КОМПЕТЕНЦІЯ

Відповідно до Положення про апарат районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 14 лютого 2018 року №88/2018-р

керівник апарату районної державної адміністрації:

1. Здійснює керівництво діяльністю апарату і організовує його роботу, несе персональну відповідальність згідно із законодавством за виконання покладених на апарат завдань та законність прийнятих ним рішень, визначає ступінь відповідальності керівників та інших працівників його структурних підрозділів.

2. Забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови районної державної адміністрації, опрацювання у відповідних підрозділах апарату проектів розпоряджень голови райдержадміністрації та подання їх на підпис.

3. Вносить на розгляд голови районної державної адміністрації узгоджені пропозиції щодо розподілу обов’язків між головою адміністрації та його заступниками.

4. Організовує доведення розпоряджень голови районної державної адміністрації, інших актів районної державної адміністрації до виконавців.

5. Відповідає за стан діловодства, обліку і звітності в апараті райдержадміністрації.

6. Здійснює повноваження керівника державної служби в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права):

6.1. Організовує планування роботи з персоналом апарату районної державної адміністрації та її структурних підрозділів (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права), в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В», забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону України «Про державну службу» (далі – Закон).

6.2. Забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі.

6.3. Забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється.

6.4. Призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій «Б» і «В», звільняє з таких посад відповідно до Закону.

6.5. Присвоює ранги державним службовцям апарату районної державної адміністрації та її структурних підрозділів (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права), які займають посади державної служби категорій «Б» і «В».

6.6. Забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців апарату районної державної адміністрації та її структурних підрозділів (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права), здійснює координацію цієї роботи в інших структурних підрозділах районної державної адміністрації.

6.7. Здійснює планування навчання персоналу апарату районної державної адміністрації та її структурних підрозділів (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права) з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, у випадках, якщо володіння такою мовою є обов’язковим відповідно до Закону.

6.8. Здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права).

Несе відповідальність за неналежний рівень службової дисципліни і здійснює повноваження щодо притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності.

6.9. Розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В».

6.10. Приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В».

6.11. Виконує функції роботодавця стосовно працівників апарату районної державної адміністрації та її структурних підрозділів (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права), які не є державними службовцями.

6.12. Створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення.

6.13. Розглядає скарги державних службовців на порушення наданих Законом прав або виникнення перешкод у реалізації таких прав.

6.14. Вживає заходів до усунення обставин, що призводять до порушення вимог частини першої статті 32 Закону (обмеження спільної роботи близьких осіб).

6.15. У разі направлення державного службовця у відрядження визначає місце, строк відрядження, режим роботи у період відрядження та завдання до виконання.

6.16. Створює здорові та безпечні умови, необхідні для належного виконання державними службовцями своїх обов’язків.

6.17. Здійснює інші повноваження відповідно до Закону та інших законів України.

7. Координує роботу підрозділів та посадових осіб апарату, їх взаємодію зі структурними підрозділами районної державної адміністрації, і виконкомами селищної, сільських рад з питань, віднесених до компетенції апарату.

8. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

9. Повертає структурним підрозділам районної державної адміністрації, виконавчим комітетам селищної, сільських рад, а також підприємствам, установам, організаціям документи, підготовлені з порушенням чинного законодавства або подані з порушенням встановленого порядку їх підготовки і внесення.

10. Координує роботу щодо забезпечення структурних підрозділів районної державної адміністрації транспортом, приміщеннями, інвентарем, вносить пропозиції голові райдержадміністрації з цих питань.

11. Приймає рішення про встановлення виплат стимулюючого характеру та їх розміру для працівників апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права).

12. Організовує роботу зі зверненнями громадян до районної державної адміністрації.

13. Виконує інші обов’язки, покладені на нього головою районної державної адміністрації.

 


Повернутись© 2005-2019 Новоушицька районна державна адміністрація Хмельницької області

UkrNET - поисково-информационный ресурс


Версія сайта для осіб з вадами зору

Основний дизайн сайта

Ласкаво просимо!

Зворотній зв'язок:

e-mail:
admin@nu-rda.gov.ua поштова адреса:
вул.Подільська, 17,
смт Нова Ушиця
Хмельницкої області,
Україна, 32600

телефони:
+380688449980, (03847)21281, (03847)21170
fax: (03847)21878


"Гаряча лінія" з головою адміністрації:
перший вівторок місяця
з 10.00 до 11.30
за телефонами
+380688449980, (03847)21170


Режим роботи райдержадміністрації:

понеділок-четвер:
8.00-17.15
п'ятниця:
8.00-16.00
перерва на обід:
12.00-13.00
вихідні дні:
субота, неділя

Хмельницький обласний контактний центр:
0382795079,
0382703081


Каталог
корисних
посилань