НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01.04.2014

 

 

смт Нова Ушиця

 

84/2014-р

 

Про стан виконавської дисципліни керівників підрозділів районної державної адміністрації

 

Керуючись статтями 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указу Президента України від 19 лютого 2002 року № 155/2002 “Про порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України”, доручень Президента України від 14 травня 2010 року №1-1/919, Прем’єр-міністра України від 19 травня 2010 року  27554/2/1-10 та від 02 липня 2010 року № 40056/0/1-10 щодо аналізу виконання законів України, постанов Верховної Ради України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, з метою підвищення виконавської дисципліни, посилення персональної відповідальності керівників структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації за безумовне виконання законів України, актів і доручень Президента України, рішень Уряду, інших центральних органів влади, розпоряджень та доручень голів обласної та районної державних адміністрацій:

1. Визнати стан виконавської дисципліни в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації таким, що потребує подальшого удосконалення.

2. Попередити керівників структурних підрозділів райдержадміністрації про персональну відповідальність за забезпечення виконання у встановлені строки законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, запитів та звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

3. Керівникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації:

3.1. Забезпечити безумовне та своєчасне виконання заходів, передбачених розпорядженнями та дорученнями голови райдержадміністрації, чітку організацію проходження документів, контроль за їх виконанням та інформування адресатів.

3.2. Звернути особливу увагу на діяльність консультативно-дорадчих органів, що створені при райдержадміністрації, їх засідання, поновлення при потребі складу.

3.3. Не допускати фактів неповного, формального чи неякісного виконання розпорядчих документів.

3.4. Вживати заходів з удосконалення системи внутрішнього контролю за виконанням документів, спрямованих на попередження можливого невиконання, неповного чи несвоєчасного виконання завдань.

3.5. При розгляді питань заохочення працівників врахувати якість і своєчасність виконання ними актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації.

4. Відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації:

4.1. При підготовці проектів місячних та квартальних планів роботи забезпечити подання пропозицій керівниками апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації відповідно до вимог регламенту райдержадміністрації.

4.2. Систематично аналізувати стан виконавської дисципліни виконавчих комітетів сільських та селищної рад та вживати заходи щодо її зміцнення шляхом надання методичної та практичної допомоги.

4.3. Ініціювати формування робочих груп для підготовки питань на розгляд колегії райдержадміністрації.

5. Сектору контролю апарату райдержадміністрації:

5.1. Забезпечити контроль за чітким і повним виконанням виконавцями розпорядчих документів, резолюцій керівників та подання голові райдержадміністрації узагальнюючих матеріалів згідно з контрольними термінами

5.2. Щотижня аналізувати стан виконання завдань, визначених у документах органів влади вищого рівня, розпорядженнях і дорученнях голів обласної та районної держадміністрацій та інформувати заступників голови райдержадміністрації про випадки їх невчасного виконання.

5.3. Щомісяця інформувати керівника апарату райдержадміністрації про виконавську дисципліну керівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, порушення термінів, випадки неповного і формального виконання завдань.

5.4. Щокварталу ініціювати розгляд питання виконавської дисципліни на засіданнях колегії райдержадміністрації.

5.5. Надавати методичну і практичну допомогу структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам рад з питань організації роботи з документами та здійсненню контролю за їх виконанням.

6. Розпорядження голови райдержадміністрації від 26 липня 2010 року № 350/10-р «Про стан виконавської дисципліни керівників підрозділів районної державної адміністрації» визнати таким, що втратило чинність.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації В.Костюченка.

 

Голова адміністрації                                                                  О.Московчук