НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

11.11.2014

 

 

смт Нова Ушиця

 

7/2014-ра

 

Про проведення інвентаризації в районній державній адміністрації

 

На підставі статті 6 Закону України „Про місцеві державні адміністрації», керуючись положеннями Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419, Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314, Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України від 30 жовтня 1998 року № 90, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 листопада 1998 року за № 728/3168, розподілу обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 13 лютого 2012 року № 67/2012-р:

1. Провести у районній державній адміністрації з 13 листопада 2014 року до 01 грудня 2014 року інвентаризацію основних засобів та інших необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та бланків суворої звітності, малоцінних та швидкозношуваних предметів, розрахунків та інших статей балансу.

2. Для проведення інвентаризації основних засобів та інших необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та бланків суворої звітності, малоцінних та швидкозношуваних предметів, розрахунків та інших статей балансу утворити комісію у складі згідно з додатком 1.

3. Для визначення непридатності майна і встановлення неможливості або неефективності проведення відновлювального ремонту, а також оформлення необхідної документації на його списання протягом 2015 року створити комісію у складі згідно з додатком 2.

4. З метою систематичного проведення інвентаризації каси протягом 2015 року створити комісію у складі згідно з додатком 3.

5. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації забезпечити проведення інвентаризації матеріальних цінностей в очолюваних підрозділах у вказаний термін.

6. Комісіям з проведення інвентаризації матеріальних цінностей за результатами роботи оформити відповідні матеріали.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Заступник голови адміністрації                                                В.Бакулей

 

Додаток 1

до розпорядження заступника голови районної державної адміністрації

від 11.11.2014 № 7/2014-ра

 

СКЛАД КОМІСІЇ
для проведення інвентаризації основних засобів та інших необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та бланків суворої звітності, малоцінних та швидкозношуваних предметів, розрахунків та інших статей балансу

 

КОСТЮЧЕНКО Віктор Вікторович

-

керівник апарату районної державної адміністрації, голова комісії

БАГРІЙЧУК Віктор Борисович

-

начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації

ГОЦУЛЯК Олег Васильович

-

начальник відділу Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації

ДЕРГУНОВ Володимир Олексійович

-

завідувач господарства відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації

ЛОГІНОВА Оксана Олексіївна

-

завідуюча сектором з питань забезпечення діяльності центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

МАКСИМЧУК Світлана Петрівна

-

головний спеціаліст юридичного сектору апарату районної державної адміністрації

МУЖИЛО Олександр Леонтійович

-

начальник відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації

РЯБОВА Раїса Антонівна

-

начальник загального відділу апарату районної державної адміністрації

 

Керівник апарату адміністрації                                                 В.Костюченко

 

Додаток 2

до розпорядження заступника голови районної державної адміністрації

від 11.11.2014 № 7/2014-ра

 

СКЛАД КОМІСІЇ
для визначення непридатності майна і встановлення неможливості або неефективності проведення відновлювального ремонту, а також оформлення необхідної документації на його списання протягом 2015 року

 

КОСТЮЧЕНКО Віктор Вікторович

-

керівник апарату районної державної адміністрації, голова комісії

БАГРІЙЧУК Віктор Борисович

-

начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації

ГОЦУЛЯК Олег Васильович

-

начальник відділу Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації

ДЕРГУНОВ Володимир Олексійович

-

завідувач господарства відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації

МАКСИМЧУК Світлана Петрівна

-

головний спеціаліст юридичного сектору апарату районної державної адміністрації

РЯБОВА Раїса Антонівна

-

начальник загального відділу апарату районної державної адміністрації

 

Керівник апарату адміністрації                                                 В.Костюченко

 

Додаток 3

до розпорядження заступника голови районної державної адміністрації

від 11.11.2014 № 7/2014-ра

 

СКЛАД КОМІСІЇ
для систематичного проведення інвентаризації каси протягом 2015 року

 

БАГРІЙЧУК Віктор Борисович

-

начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації, голова комісії

ДЕРГУНОВ Володимир Олексійович

-

завідувач господарства відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації

МАКСИМЧУК Світлана Петрівна

-

головний спеціаліст юридичного сектору апарату районної державної адміністрації

 

Керівник апарату адміністрації                                                 В.Костюченко