НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

25.11.2013

 

 

смт Нова Ушиця

 

385/2013-р

 

Про перерозподіл видатків районного бюджету

 

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18:

1. Здійснити перерозподіл бюджетних асигнувань у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених у районному бюджеті головному розпоряднику бюджетних коштів КВК 03 “Райдержадміністрація”:

1.1. Зменшити бюджетні асигнування загального фонду КВК 03 “Райдержадміністрація” КТКВ 091101 “Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді” КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” на 2800,00 грн., КЕКВ 2250 “Видатки на відрядження” на 1900,00 грн.

1.2. Збільшити бюджетні асигнування спеціального фонду КВК 03 “Райдержадміністрація” КТКВ 091101 “Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді” КЕКВ 3110 “Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” на  4700,00 грн. (для придбання меблів).

2. Директору центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді В.Чорноконю погодити це розпорядження з постійною комісією районної ради з питань економічної політики, планування, бюджету і фінансів.

3. Начальнику управління фінансів райдержадміністрації Л.Громяк підготувати проект рішення про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік для внесення на розгляд чергової сесії районної ради.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова адміністрації                                                                О.Московчук