НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24.02.2012

 

 

смт Нова Ушиця

 

100/2012-р

 

Про інструкцію з діловодства у Новоушицькій районній державній адміністрації

 

Керуючись статтями 6, 18, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», враховуючи погодження експертно-перевірної комісії державного архіву Хмельницької області від 16 лютого 2012 року (протокол № 02):

1. Затвердити інструкцію з діловодства у районній державній адміністрації (далі — Інструкція), що додається.

2. Визначити відповідальним за облік, зберігання та використання пронумерованих бланків, що використовуються:

в апараті райдержадміністрації – начальника загального відділу апарату райдержадміністрації;

в структурних підрозділах райдержадміністрації – керівників відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації.

Відповідальність за облік, зберігання та використання бланків, що використовуються при державній реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» покладається на державного реєстратора райдержадміністрації.

3. Керівникам підрозділів апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечити ведення діловодства відповідно до вимог Інструкції.

4. Загальному відділу апарату райдержадміністрації здійснювати контроль за застосуванням Інструкції в апараті, управліннях, інших структурних підрозділах райдержадміністрації.

5. Розпорядження голови райдержадміністрації від 18 грудня 2001 року №274/01-р «Про затвердження інструкції з діловодства в Новоушицькій районній державній адміністрації» визнати таким, що втратило чинність.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації В.Костюченка.

 

Голова адміністрації                                                             О.Московчук